Dialogue in Loy9 with sensitive ideas!

 

  •  

   Loy9 shared a link.
   “ប៉ុន្នាននាក់ដែលគិតថា ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន?” ជាប្រធានបទដែល ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ ឡូយ៩តាមវិទ្យុកាលពី ថ្ងៃទី05ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៣។

   ‘How many of you think that loving the same sex is something we could change?’ is the topic that Loy9 Radio broadcasted on May 05, 2013 on FM 103 at 12 o’clock.

   https://soundcloud.com/loy9/loy9-radio-pro-67-progam

   Loy9 Radio – Pro 67 – Progam record- homosexual is something that people could chang – 05 05 13
   Loy9 is an entertaining and inspiring mass media campaign on TV, radio and online, that any young Cambodian can take part in. Loy9 is on My TV ever…
   5Unlike ·  · Share
    

    
  •  
   Radio Loy9 Week 67 (5 photos)
   នេះជារូបថតរបស់ក្រុមការងារវិទ្យុ ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីកាលពីសប្តាហ៍មុន ដែលជាសប្តាហ៍ទី67។ These are the photos of Loy9 Radio team from the live broadcasting studio last week as week 67. To listen to the podcast of Loy9 radio, please go to this sitehttp://soundcloud.com/loy9
   Photo
   Photo
   Photo
   Photo
   4Unlike ·  · Share

    
  •  
   នេះជាសំណួរចំណេះដឹងទូទៅមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តឡូយ9! 
   អាចសាកល្បងទាយចម្លើយបានអត់?

   This is a question of general knowledge for Loy9 fans. Can you try guessing the answers?

   Photo: នេះជាសំណួរចំណេះដឹងទូទៅមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តឡូយ9! 
អាចសាកល្បងទាយចម្លើយបានអត់?

This is a question of general knowledge for Loy9 fans. Can you try guessing the answers?
   1Like ·  · Share
    

    
  •  

   Loy9 shared a link.
   កើតជាស្រីមិនថ្វី ដោយក្រុម Count Us In 

   http://youtu.be/LdX_hHkOfAg

   កើតជាស្រីមិនថ្វី by Count Us In
   Loy9 is an entertaining and inspiring mass media campaign on TV, radio and online, that any young Cambodian can take part in. Loy9 is on My TV every Thursday…
   21Unlike ·  · Share
    

    
  •  

   Loy9 updated their cover photo.

   4Like ·  · Share
    

    
  •  
   ចំាបានអត់កាលពីសប្តាហ៏មុនឡូយ9 បាននិយាយអំពី ប្រធានបទមួយគឺ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាព ស្មើគ្នាចំពោះ មុខ ច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាព និង ករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៏ ពណ៍សម្បុរ ភេទភាសា ជំនឿសាសនា និន្នាការនយោបាយ ដើមកំណើតជាតិ និង ស្ថានភាព…See More
   Photo: ចំាបានអត់កាលពីសប្តាហ៏មុនឡូយ9 បាននិយាយអំពី ប្រធានបទមួយគឺ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាព ស្មើគ្នាចំពោះ មុខ ច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាព និង ករណីយកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ ដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៏ ពណ៍សម្បុរ ភេទភាសា ជំនឿសាសនា និន្នាការនយោបាយ ដើមកំណើតជាតិ និង ស្ថានភាពឯទៀតឡើយ? តើយល់យ៉ាងណាដែរ?

Do you remember what Loy9 has discussed one topic related to “In Cambodia the constitution says that all citizens have the same rights, regardless of gender, race, color”?
   Like ·  · Share
   •  
    Huni Pop Hakano and 148 others like this.
   •  
    ណាប៉ូ ឡេអុង សួស្ដីបងទាំងអស់គ្នា តើបងសុខសប្បាយទេ? ចំណែក Iធម្មតា កម្មវិធីនេះបានផ្ដល់ចំណេះដីងដល់ Iច្រើនណាស់និងអ្នកទស្សនាទាំងអស់
   •  
    P Nice Takeo ចំបាន មួយសប្ដាហ៍ៗមានន័យណាស់
   •  
    

    
  •  

   Loy9 shared a link.
   នេះជាកម្មវិធីឡូយ9 សប្តាហ៍ទី 09 ដែលបានបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរស្សន៍ MyTV, CTN និងCNC ។ សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានមើល អាចចូលទៅកាន់ YouTube Channel របស់កម្មវិធីឡូយ9! 

   This is Loy9 Series 2 Week 09 which was broadcasted on My TV, CTN and CNC last week! For any of you who have not viewed it yet, you can watch in here in Loy9 YouTube Channel.

   http://youtu.be/0Ickh3kB2aU

   Loy9 TV Series 2 Episode 09
   Loy9 is an entertaining and inspiring mass media campaign on TV, radio and online, that any young Cambodian can take part in. Loy9 is on My TV every Thursday…
   6Like ·  · Share
    

    
  •  
   “ប៉ុន្នាននាក់ដែលគិតថា ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន?” ជាប្រធានបទដែល ឡូយ៩តាមវិទ្យុ កំពុងធ្វើការជជែក នៅម៉ោង ១២នេះ តាមរយៈវិទ្យុ អែហ្វអឹម ១០៣។ ដូច្នេះ អ្នកទាំងអស់គ្នា អាចសរសេរយោបល់ នៅទីនេះផ្ទាល់ រឺ ទូរស័ព្ទមកលេខ ០១២ ៩៩៩ ០១២ (Mobitel) ០៩៧ ៩៩ ៣៩ ៦៩៩ និង ០៦៩ ៨៩៩ ៨៩៩ (Smart)។

   ‘How many of you think that loving the same sex is something we could change?’ is the topic that Loy9 Radio is discussing now through FM 103 at 12 o’clock. So you can just comment your thought right here or giving us a call at 012 999 012 (Mobitel), 097 99 39 699 and 069 899 899 (Smart) or (phone lines are not busy yet at the moment). 

   1Unlike ·  · Share
   •  
    You and 36 others like this.
   •  
    Srun Srorn ការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវតាមប្រពៃណីខ្មែរទេ
    តែវាមិនរំលោភសីលប្រាំរបស់ព្រះពុទ្ធទេ
    ហើយក៏មិនបានខុសច្បាប់រដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរ!
    @bunthouern lg
    Like · Reply · 2 · Monday at 11:11pm
    •  
     Keoveasna Hun ចំពោះខ្ញុំគិតថា វាដូចជាខុសនឹងឆ្នំាធម្មជាតិ ច្បាប់របស់ខ្មែរនៅមិនទាន់ចែងអោយបានច្បាស់ថា តើប្រភេទនេះអាចទទួលស្គាល់នៅមុខច្បាប់ទេ
    •  
     Srun Srorn ខ្ញុំយល់ស្របថាវាពិតជាខុសប្រពៃណីខ្មែរ ហើយក៏មិនទាន់មានច្បាប់ឯណាទទួលស្គាល់នៅឡើយដែរ។

     តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនមានច្បាប់ណាហាមមិនអោយស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាដែរ។
    •  
     Srun Srornម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការងារមួយចំនួនចំពោះផែនការមួយចំនូនរបស់រដ្ជដូចជា៖
     ក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើផែនការ៥ឆ្នាំ២០១៣ដល់២០១៧ដើម្បីបញ្ឈប់ហឹង្សាលើស្រ្តី កុមារី និងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា

     ឯទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃការមិនដាក់បញ្ជូលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានោះទទួលការរើសអើងនិងរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
    •  
   •  
    Srun Srorn And Sexual Orientation is about Sexual Attraction. No one has rights to judge the ways you love, whom you love and how to love them. Why you judge someone’s love is bad or good? (based on human rights)
    Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
   •  
    Srun Srorn Right to life, right to love, right to privacy, right to not being discriminated against. Before Khmer people are not really communicated to each other because of culture and traditions (beside national laws) were created to control people… which is the misuse. Culture and traditions are created to guide or give ideas to people to follow and up on their decision if they want to or not based on human rights. Sometimes, you think wearing sexy is rude or against culture… but if you cannot wear sexy (based on human rights) why you force or discriminate someone who dress differently?
    Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
   •  
    Srun Srorn Gender identity is social construction, the society is created by people… so all culture, tradition, religious, laws, rule, policy, have been created by all people in ages… hundreds of years ago. However, because of people are the social creator. Why those culture, traditions, laws….ect be updated and changed? while many people now start to understand that human rights are for every one regardless their nationality, race, sex, gender, religious… Everyone was born with human rights.
    Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
   •  
    Tänä Lomhor Sky Can’t change
   •  
    Ratha Brown Je can change or not the most important is her or him !
   •  
    Srun Srorn Sex identity is about biological identity… male has penis, big voice, strong muscle,….; while women has virgin, small voice, can breastfed baby, has period…ect.
   •  
    Bunthouern Lgខ្ញុំគិតថាការស្រលាញ់ភេទគឺមិនត្រូវនិងប្រពៃណីខ្មែរទេ
    •  
     Srun Srorn ការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវតាមប្រពៃណីខ្មែរទេ
     តែវាមិនរំលោភសីលប្រាំរបស់ព្រះពុទ្ធទេ
     ហើយក៏មិនបានខុសច្បាប់រដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរ!
    •  
     Pipi Inno ប្រពែណីបង្កើតយូរណាស់មកហើយ។ កាលពីមនុស្សបង្កើតអោយមានប្រពែណី អ្នកដែលបង្កើតមិនបានសិក្សានិងស្វែងយល់អោយបានច្រើនទេ។ នៅសម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សមានការអប់រំ,មានការស្វែងយល់និងគិតពិចារណាបានជ្រៅ។ ប្រពែណីជាការកម្រិតអោយមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រូវ ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានភាពអវិជ្ជមានដែរដូចជាស្រ្តីបង្វែលចង្រ្កានមិនជុំជាដើម។ បើតាមសំដីបង មើលទៅបងមានការសិក្សាច្រើនពីវប្បធម៌បង។ខ្ញុំគិតថាបងយល់ថាប្រពែណីក៏មានចន្លោះប្រហោង ដែលតម្រូវអោយមនុស្សជំនាន់ក្រោយសិក្សាហើយធ្វើការបន្ថែម
    •  
   •  
    Chan Seyha We have to thing that love is not the same sex !
    Like · Reply · 1 · May 5 at 1:37pm
   •  
    Ah Bong JinJu Ot yol ….lolz…
   •  
    Sothea San អ្វីទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរ វាត្រូវបូករួមជាកត្តា បរិស្ថានរស់នៅរបស់គាត់ មានមនុស្សដែលគិោតដូចកាត់ ឬក៏មិនមានអ្នកណាផ្តល់យោបល់ឲ្យគាត់និងខ្លួនកាត់ផ្ទាល់ថាចង់ផ្លាស់ប្តូរដែរឬទេ? ហើយពិតចាពិបាកខ្លាំងផងដែរ ព្រោះ បើសិនជាយើងប្រើពេលយូរ នៅក្នុងគំនិតហ្នឹង ។
    •  
     Srun Srorn គ្មានមនុស្សណាដូចគ្នាទេនៅលើពិភពលោកនេះ
     បើពិភពលោកមនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នានោះពិភពលោកដែលស្អាតហើយ

     គ្នាននរណាអាចកែធម្មជាតិបានទេ!
     សិទ្ធិមនុស្សគឺសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូប!
     ព្រះពុទ្ធបានដំណាលថា៖មនុស្សផ្សំពីទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់ និងវិញ្ញាណក្នុងការរិះគិតពិចារណា!

     តើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមានធាតុទាំងនោះទេ?
     អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាកំពង់រស់នៅក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នា! 
     ពួកគេជាមន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ទាហ៊ាន ប៉ូលីស តន្ត្រីករ សីល្បៈករ និសិត្ស ។ល។ ពួគគេកំពុងកសាងជាតិដូចមនុស្សប្រុសស្រីដែរ។
    •  
     Pipi Innoដោយសារតែមនុស្សមួយចំនូនធំនៅតែគិតថាអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកចិត្តវិទូជាច្រើនបានព្រូយបារម្ភពីបញ្ហានេះ។ សិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើតមកដើម្បីការពារពីការរើសអើង ក្នុងនោះមាននិយាយពីអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរ។
    •  
     Pipi Innoបើបងគិតថាអាចផ្លាស់ប្តូរបានបងអាចនិយាយពីហេតុផលនិងភស្តុតាងបានទេ។ ខ្ញុំរីករាតក្នុងការយល់ដឹងចំនេះដឹងថ្មីៗពីបង
    •  
   •  
    Rark Smei San ផ្លាស់ប្តូរ?
   •  
    

    
  •  
   កុំភ្លេចថាអ្នកអាចតាមដានមើលកម្មវិធីឡួយ9ផ្សាយផ្ទាល់ ដោយគ្រាន់តែចុចនៅទីនេះhttps://www.facebook.com/loy9kh/app_142371818162 នៅម៉ោង 12:10 នាទី បន្តិចទៀតនេះ។ ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺ ‘ប៉ុន្នាននាក់ដែលគិតថា ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន?’ 
   Don’t for…See More

   Loy9 aims at young people between between the ages of 15 and 24 from all over Cambodia. The TV programmes are fun shows designed for the whole family to enjoy, and feature young Cambodians who have great stories to tell about how they are involved in their communities!

   Page: 20,580 like this
   2Like ·  · Share
    

    
  •  
   បើមានថ្ងៃណាមួយ បង រឺប្អូនរបស់អ្នកមកប្រាប់អ្នកថាគាត់ស្រលាញ់ ភេទដូចគ្នា តើអ្នកអាចទទួលយកបានអត់?
   2Like ·  · Share
   •  
    Lighto Lane បាន
    Unlike · Reply · 1 · May 5 at 11:37am via mobile
   •  
    Loy9 ហើយអ្នកនឹងតបទៅគាត់ថាម៉េច?
    Like · Reply · 2 · May 5 at 11:44am
   •  
    Dara Idler អាចព្រោះជារេឿងរបស់គេ ធម្មជាតិកើតមកតំរូវអោយគេស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា បើជំទាស់នឹងធ្វើអោយគេពិបាកចិត្ត នឹងមិនសប្បាយចិត្ត ហើយនឹងអាចគិតខ្លី ,មនុស្សម្នាក់ៗតែងគិតនឹងស្រលាញ់អ្វីៗផ្សេងៗពីគ្នា មិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេ សំខាន់ត្រូវផ្គាប់ចិត្តខ្លួនឯងមុន ដើម្បីសេចក្តីសុខ នឹងសុភម្គលខ្លួន , ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមានខុសច្បាប់ទេ
    Unlike · Reply · 6 · May 5 at 12:06pm via mobile
   •  
    Chhum Ratha ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីខុសទេ ព្រោះវាជាទំនោរផ្លូវភេទរបស់គាត់។ ហើយគាត់មិនមែនសត្វចង្រៃមកពីណានោះដែរ។ គាត់នៅតែជាមនុស្ស ដែលមានសិទ្ធិ សេចក្ដីថៃ្លថ្នួរ សមត្ថភាព និង ធនធានរបស់សង្គម។ ខ្ញុំគិតថា បើខ្ញុំស្អប់គាត់ ខ្ញុំមានតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គម និង គ្រួសារខ្ញុំទៅវិញ។
   •  
    Loy9 ហេតុអ្វី?
   •  
    Sovannara Phal Min ban jea dach khart
   •  
    Apheak Zakura បានខ្ញុំអាចទទួលយកបាន តែមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់បន្ទិច ។
   •  
    Emily Ly i don’t mind at all…. i love the same sex
   •  
    Rithy Chandara Say no way ! No !
   •  
   •  
    Tara Bona Nhom min deng te. Prus nhom min del jub rerng bab nis te.
   •  
    Leang Tithnia I thinks I can’t
   •  
    Vuthy Pichhoun It is their right but ill tell them to think again whether our parents and our social give value to yours or not.
   •  
    Dada Luke ខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅពេលក្រោយ ព្រោះខ្ញុំបានទទួលចម្លើយនេះ២ដងរួចមកហើយ។
   •  
    K’Tohn K’Tohn Komhoch srach 70 nak tver
   •  
    Edin Ck If everyone can do anything and whatever and they claim it as right , there’l be no the word wrong in Dictionary. 

    I don have much reasons to give , all i kno it’s againts the nature of sexuality.

    There’s a felling of like and interest to one another with the same sex. But this is not LOVE.

    They are just comfusing themselves that it is LOVE. 

    We are human we have to set our own principle Although everyone has a right but use it in the righteous way, use our brain and instinct and think about this again.

    Those whom that support them. please Stop confusing yourself and make this world become less romance from your confusious disorder.
    •  
     Hide 32 Replies
    •  
     Srun Srorn គ្មានមនុស្សណាដូចគ្នាទេនៅលើពិភពលោកនេះ
     បើពិភពលោកមនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នានោះពិភពលោកដែលស្អាតហើយ

     គ្នាននរណាអាចកែធម្មជាតិបានទេ!
     សិទ្ធិមនុស្សគឺសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូប!
     ព្រះពុទ្ធបានដំណាលថា៖មនុស្សផ្សំពីទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់ និងវិញ្ញាណក្នុងការរិះគិតពិចារណា!

     តើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមានធាតុទាំងនោះទេ?
     អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាកំពង់រស់នៅក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នា! 
     ពួកគេជាមន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ទាហ៊ាន ប៉ូលីស តន្ត្រីករ សីល្បៈករ និសិត្ស ។ល។ ពួគគេកំពុងកសាងជាតិដូចមនុស្សប្រុសស្រីដែរ។
    •  
     Srun Srorn @Edin, don’t you know that World Health Organization removed the homosexuality as an mental disease?www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
    •  
     Srun Srorn UN Secretariat Genderal Mr Ban Kimoon speaks to stop discrimination against gay people. Do you think this is a good reason and evident? http://www.youtube.com/watch?v=lUizJUQIbq4

    •  
     Edin Ck in brief : We are human we have to set our own principle Although everyone has a right but use it in the righteous way, use our brain and instinct and think about this again.
    •  
     Srun Srorn agree with you Edin. So every one has their own brains. everyone has different thoughts and acts. but we have the same human rights since we were born.
    •  
     Srun Srorn I like pink, but other like black or white or yellow.. we should not force them to like things we like as their rights to expression.
    •  
     Edin Ck Example : 

     I like handling gun on the street but people think it’s illegal , can i use my right just to hand it on the street ? i have not shoot anyone before , i only use it for my own interest . so u do u think this is the righteous way that one should simply say it’s how they use their in every way of their interest ? you only took simple example just to exaggerate and hide the side effect of having implicit of multi-homo sexuality. 

     Think wise and keen deeper . how might it might affect to the public when it come as everyone using their right with everything like this . 

     As human we have to put up with principle and discipline to manage and control and to avoid much of problems. 

     I’m not asking to say being HOMO is illegal but supporting GAY married is totally wrong to the human instinct. also in which god said being good or bad it depends on one individual. but when u are confused which is good or bad already , u will never know whom u should really be. 

     Just be a citizen of the world and live simply , we don hate you or going to put u in jail bcos of just being a homo but don try to use your right too much in which it will affect to the public more and more just like i example with public gun carrying.
    •  
     Srun Srorn hehe… you use gun to kill other people? that will abuse other human rights. Their right to live. Gun and love is different and tooo far different.
    •  
     Edin Ck No point talking here , when u don read everything properly.
    •  
     Srun Srorn Good or bad is not based on someone judgement, we have different experiences we will say bad and good with different ways. 

     But if we base on human rights but not individual judgement, We are all different, but have the same human rights. The laws should be created to protect all people equally. Our country will be developed and peacefully if the human rights of all individuals in the Kingdom are respected and protected equally.
    •  
     Srun Srorn we don’t need special rights at all. we need the same rights as men and women. 

     Men and women have right to choose someone they love. 
     Why can’t LGBT people?
    •  
     Srun Srorn Men and women have right to choose ways to live, ways to make friends… why can’t LGBT people?
    •  
     Srun Srorn Buddha told that… Human being = water + soil + fire + air + brain to thinking what is right and wrong. 

     Gay people have all of those too. Why we cannot use our human rights?
    •  
     Srun Srorn but when the laws are not recognized.. example: Commune and Village Safety policy has been used to limited transgender male to female people. In Bantey Meanchey, Takeo, Prey Veng, Kampong Chhnang and few more provinces have scheduled all of them to cut hair to be short. Where are their rights to expression?
    •  
     Srun Srorn If someone stop you from dressing as what you love to, make up your hair style as what you feel comfortable for… how do you feel?
    •  
     Edin Ck if u are GAY and need a married get a wife , if u think u cant then stay single. 

     if u are lesbian and need a married life get husband , if u think u cant then stay single .

     Live simple like men and women , cant you ? don u think by creating new rule for u it is just off the natural way ?
    •  
     Srun Srorn Human trafficking law is used to arrested most of gay and transgender male to female because of their dress and feminine behavior, in Oct last year three of our friends were arrested during they rode their motor at Koh Pich and charged under drug selling. In Siem Reap, they cannot stay late at night. they asked to leave the public park after 10pm.

     But why men and women can stay late at night?
    •  
     Edin Ck if there is no sell drug or doing sex traffic on that specific time and location , they migth not have been a warning or banning at all. Why u ask too much without trying to understand the cause and effect b4 raising the question ? why are u so into your personal situation without reading the whole and public situation ?
    •  
     Srun Srorn Carry a gun is not carrying a love.
     Carry things which are able to abuse other human rights is very different from dressing, and love. Right?
    •  
     Edin Ck It’s just the example how one use their right for everything like u ask , as i said carry it but i never shoot it , it has no harm to anyone since it is never shoot. same goes to the right of everything u asked.
    •  
     Edin Ck and exactly carrying the gun in the public is wrong ! in contrast
    •  
     Edin Ck we human we have to set discipline and principle in order to control the disorder of human right’s interest. can u understand that ?
    •  
     Srun Srorn Edin, great that you can compare that. Appreciated… but to make sure love same sex is not the disorder of human right’s interest. But every one has different life with different love and like.
    •  
     Srun Srorn World Health Organization removed the homosexuality from the list of mental disease in 1990s.
    •  
     Srun Srorn As i mentioned the Bann Kimoon too. He is the United Nations Secretary Gender who announced to support the LGBT people… How come he support the disorder of human rights’s interest? (you said the disorder…. interest) Can you understand that? Listen to his words first.
    •  
     Edin Ck why do i have to repeat myself with your response ? you should read my statement properly b4 jumping back and forth in replies like this. 

     I am not saying the LGBT is illegal and should be banned as the world citizenship. 

     I am talking about abusing too much right and creating new rule for the LGBT becoming legit in married is wrong . it is just off the naturality of human being and instinct.

     but if your were originally a male and need a married life . go get a wife if u think u cant then stay single with your friends and enjoy.

     as for those originally a female and need a married life , go get a husband , if u think u cant then stay single with your friends and enjoy. 

     why cant u live simply like us men and women do ?
    •  
     Srun Srorn ok i understand what you mean now Edin.
    •  
     Srun Srorn everyone want to love their lives… yet many lesbians are forced to marry men, many gay are forced to marry women, many transgender are forced to dress as straight men and women… don’t you think we want to live our lives? We are really wanting to live our simply lives.
    •  
     Srun Srorn Two of my lesbians friends in Bantey Meanchey were killed by forcing them to Krou Khmer. Parents thought that they were inserted bad spirit or ghost. They sent them to many pagoda and many places to changes their feeling of loving same sex. it was happened in 2010.
    •  
     Srun Srorn Our lesbian friend in Kratie was raped by three men to change her feeling to love straight men. We really want to live our simply live.. Right to love!
    •  
     Edin Ck It’s your right to live and enjoy as a male and female with human being. If You cant find a right partner to live with then stay single and enjoy with ur LGBT friends . you are legitimately also a world citizenship , you have your right to work and live simply as us men (male ) and women (female) do . that’s alright. 

     Nobody that understand the real meaning of human right but limited to its affection would force u to marry someone u never able to love or live with — Nobody … ! even if there is — this hasn’t to do with GAY or Homo , it also same goes to men and women and the culture of each society.. why do u have to imply it like that bad ?

     Lasty , I’m sorry. I had given many examples and reasons already you should read it over up and down again those are my replies to you already. I’d rather not bother to reply anymore with your unlimited different sound but same story like this. 

     Really sorry,
    •  
     Srun Srorn Good luck Edin!
    •  
   •  
    Piseth Ka Tver duch Nis min laor te because arch tver Oy pas pol dol song kom neng tver Oy Mak pa kmas Ke teat
   •  
   •  
   •  
   •  
    Taing PhengAng ខ្ញុំវាជាសេរីភាពរបស់គាត់។ ខ្ញុំឲ្យប្រាប់គាត់ថាកុំស្រលាញ់បើគ្រាន់តែធ្វើតាមគ្នា
    Unlike · Reply · 1 · May 5 at 11:46am via mobile
   •  
    Keoveasna Hun សូមទោស ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ ពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់រៀបចំខ្លួន ចំពោះបញ្ហានេះ
    Like · Reply · 1 · May 5 at 11:45am
   •  
    Sok SomBath No disgusting !!
   •  
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s