Dialogue in Loy9!

“ប៉ុន្នាននាក់ដែលគិតថា ស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន?” ជាប្រធានបទដែល ឡូយ៩តាមវិទ្យុ កំពុងធ្វើការជជែក នៅម៉ោង ១២នេះ តាមរយៈវិទ្យុ អែហ្វអឹម ១០៣។ ដូច្នេះ អ្នកទាំងអស់គ្នា អាចសរសេរយោបល់ នៅទីនេះផ្ទាល់ រឺ ទូរស័ព្ទមកលេខ ០១២ ៩៩៩ ០១២ (Mobitel) ០៩៧ ៩៩ ៣៩ ៦៩៩ និង ០៦៩ ៨៩៩ ៨៩៩ (Smart)។

‘How many of you think that loving the same sex is something we could change?’ is the topic that Loy9 Radio is discussing now through FM 103 at 12 o’clock. So you can just comment your thought right here or giving us a call at 012 999 012 (Mobitel), 097 99 39 699 and 069 899 899 (Smart) or (phone lines are not busy yet at the moment). 

1Unlike ·  · Share
 •  
  You and 36 others like this.
 •  
  Srun Srorn ការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវតាមប្រពៃណីខ្មែរទេ
  តែវាមិនរំលោភសីលប្រាំរបស់ព្រះពុទ្ធទេ
  ហើយក៏មិនបានខុសច្បាប់រដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរ!
  @bunthouern lg
  Like · Reply · 2 · Monday at 11:11pm
  •  
   Keoveasna Hun ចំពោះខ្ញុំគិតថា វាដូចជាខុសនឹងឆ្នំាធម្មជាតិ ច្បាប់របស់ខ្មែរនៅមិនទាន់ចែងអោយបានច្បាស់ថា តើប្រភេទនេះអាចទទួលស្គាល់នៅមុខច្បាប់ទេ
  •  
   Srun Srorn ខ្ញុំយល់ស្របថាវាពិតជាខុសប្រពៃណីខ្មែរ ហើយក៏មិនទាន់មានច្បាប់ឯណាទទួលស្គាល់នៅឡើយដែរ។

   តែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនមានច្បាប់ណាហាមមិនអោយស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាដែរ។
  •  
   Srun Srornម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការងារមួយចំនួនចំពោះផែនការមួយចំនូនរបស់រដ្ជដូចជា៖
   ក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើផែនការ៥ឆ្នាំ២០១៣ដល់២០១៧ដើម្បីបញ្ឈប់ហឹង្សាលើស្រ្តី កុមារី និងអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា

   ឯទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃការមិនដាក់បញ្ជូលក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា។ហើយលទ្ធផលបង្ហាញថាក្រុមអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានោះទទួលការរើសអើងនិងរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។
  •  
 •  
  Srun Srorn And Sexual Orientation is about Sexual Attraction. No one has rights to judge the ways you love, whom you love and how to love them. Why you judge someone’s love is bad or good? (based on human rights)
  Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
 •  
  Srun Srorn Right to life, right to love, right to privacy, right to not being discriminated against. Before Khmer people are not really communicated to each other because of culture and traditions (beside national laws) were created to control people… which is the misuse. Culture and traditions are created to guide or give ideas to people to follow and up on their decision if they want to or not based on human rights. Sometimes, you think wearing sexy is rude or against culture… but if you cannot wear sexy (based on human rights) why you force or discriminate someone who dress differently?
  Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
 •  
  Srun Srorn Gender identity is social construction, the society is created by people… so all culture, tradition, religious, laws, rule, policy, have been created by all people in ages… hundreds of years ago. However, because of people are the social creator. Why those culture, traditions, laws….ect be updated and changed? while many people now start to understand that human rights are for every one regardless their nationality, race, sex, gender, religious… Everyone was born with human rights.
  Like · Reply · 1 · Tuesday at 9:27am
 •  
  Tänä Lomhor Sky Can’t change
 •  
  Ratha Brown Je can change or not the most important is her or him !
 •  
  Srun Srorn Sex identity is about biological identity… male has penis, big voice, strong muscle,….; while women has virgin, small voice, can breastfed baby, has period…ect.
 •  
  Bunthouern Lgខ្ញុំគិតថាការស្រលាញ់ភេទគឺមិនត្រូវនិងប្រពៃណីខ្មែរទេ
  •  
   Srun Srorn ការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមិនត្រូវតាមប្រពៃណីខ្មែរទេ
   តែវាមិនរំលោភសីលប្រាំរបស់ព្រះពុទ្ធទេ
   ហើយក៏មិនបានខុសច្បាប់រដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សដែរ!
  •  
   Pipi Inno ប្រពែណីបង្កើតយូរណាស់មកហើយ។ កាលពីមនុស្សបង្កើតអោយមានប្រពែណី អ្នកដែលបង្កើតមិនបានសិក្សានិងស្វែងយល់អោយបានច្រើនទេ។ នៅសម័យបច្ចុប្បន្នមនុស្សមានការអប់រំ,មានការស្វែងយល់និងគិតពិចារណាបានជ្រៅ។ ប្រពែណីជាការកម្រិតអោយមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រូវ ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានភាពអវិជ្ជមានដែរដូចជាស្រ្តីបង្វែលចង្រ្កានមិនជុំជាដើម។ បើតាមសំដីបង មើលទៅបងមានការសិក្សាច្រើនពីវប្បធម៌បង។ខ្ញុំគិតថាបងយល់ថាប្រពែណីក៏មានចន្លោះប្រហោង ដែលតម្រូវអោយមនុស្សជំនាន់ក្រោយសិក្សាហើយធ្វើការបន្ថែម
  •  
 •  
  Chan Seyha We have to thing that love is not the same sex !
  Like · Reply · 1 · May 5 at 1:37pm
 •  
  Ah Bong JinJu Ot yol ….lolz…
 •  
  Sothea San អ្វីទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរ វាត្រូវបូករួមជាកត្តា បរិស្ថានរស់នៅរបស់គាត់ មានមនុស្សដែលគិោតដូចកាត់ ឬក៏មិនមានអ្នកណាផ្តល់យោបល់ឲ្យគាត់និងខ្លួនកាត់ផ្ទាល់ថាចង់ផ្លាស់ប្តូរដែរឬទេ? ហើយពិតចាពិបាកខ្លាំងផងដែរ ព្រោះ បើសិនជាយើងប្រើពេលយូរ នៅក្នុងគំនិតហ្នឹង ។
  •  
   Srun Srorn គ្មានមនុស្សណាដូចគ្នាទេនៅលើពិភពលោកនេះ
   បើពិភពលោកមនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នានោះពិភពលោកដែលស្អាតហើយ

   គ្នាននរណាអាចកែធម្មជាតិបានទេ!
   សិទ្ធិមនុស្សគឺសំរាប់មនុស្សគ្រប់រូប!
   ព្រះពុទ្ធបានដំណាលថា៖មនុស្សផ្សំពីទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់ និងវិញ្ញាណក្នុងការរិះគិតពិចារណា!

   តើអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមានធាតុទាំងនោះទេ?
   អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាកំពង់រស់នៅក្បែរអ្នកទាំងអស់គ្នា! 
   ពួកគេជាមន្ត្រីរាជការ គ្រូបង្រៀន ទាហ៊ាន ប៉ូលីស តន្ត្រីករ សីល្បៈករ និសិត្ស ។ល។ ពួគគេកំពុងកសាងជាតិដូចមនុស្សប្រុសស្រីដែរ។
  •  
   Pipi Innoដោយសារតែមនុស្សមួយចំនូនធំនៅតែគិតថាអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកចិត្តវិទូជាច្រើនបានព្រូយបារម្ភពីបញ្ហានេះ។ សិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើតមកដើម្បីការពារពីការរើសអើង ក្នុងនោះមាននិយាយពីអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរ។
  •  
   Pipi Innoបើបងគិតថាអាចផ្លាស់ប្តូរបានបងអាចនិយាយពីហេតុផលនិងភស្តុតាងបានទេ។ ខ្ញុំរីករាតក្នុងការយល់ដឹងចំនេះដឹងថ្មីៗពីបង
  •  
 •  
  Rark Smei San ផ្លាស់ប្តូរ?
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s